Xianchi Dai

Associate Professor of Marketing (with tenure)

CUHK Business School, The Chinese University of Hong Kong

 

Room 1108, 11/F, Cheng Yu Tung Building

No.12, Chak Cheung Street

Shatin, N.T., Hong Kong

Email: xianchi@baf.cuhk.edu.hk

Telephone: (852) 3943 8613

Fax No.: (852) 2603 5473